سنسور گاز مادون قرمز

سنسور گاز مادون قرمز

تحقیق سنسور گاز مادون قرمز در این مقاله موضوعات NDIR ، IR ، كلمات كليدي : سنسور گاز، مادون قرمز، فيلتر نوري بررسی می شوند سنسور گاز مادون قرمز با توليد امواج مادون قرمز وتشعشع آن در محدوده اي مشخص مي تواند گاز معين شده را تشخيص دهد . امواج مادونقرمز در كانالي بنام سلول گازي در حال تابش هستند . هنگامي كه گاز مورد نظر وارد اين سلول گازي شد تحت تابش امواج مادون قرمز قرار مي گيرد .اين امواج با برخورد با گاز مورد نظر با طول موج معين ، جلوي تابش…

مدار آمپلی فایر ساده

مدار آمپلی فایر ساده

مدار آمپلی فایر ساده

مدار آمپلی فایر سادهبا سلام خدمت شما مجموعه ای که میخواهم خدمت شما معرفی کنم شامل ۲۳  مدار آمپلی فایر ساده و قوی بوده که شما میتوانید با خرید این این مجموعه از این مجموعه استفاده کنید.
برای ساخت یک تقویت کننده می توانید از مدارات زیر بهره ببرید
جهت دانلود میتوانید از فیلد زیر استفاده کنید….

آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار پروتوس PROTEUS

آموزش نرم افزار تخصصی پروتوس PROTEUSمختص مهندسین الکترونیک
کیفیت فوق العاده آموزش گام به گام تصویری دستورها و آپشن های نرم افزار
به همراه بیان ساده و مثال های کاربردی
مشخصات فایل : ۱۰۷ صفحه با فرمت PDF و با حجم ۲۰ MB
فهرست عناوین:
آشنايیبامحيطنرمافزار
شيهسازیمداراتانالوگ
شبيهسازیمداراتميکروکنترلی
روشهایکمکردنحجمسيمکشی
بررسیمنابعورودی
دستگاههایاندازهگيری
انواعتحليلدرپروتوس (ANALYSIS TYPES…

ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله با عنوان Power Converter Sizing for a Switched Doubly Fed Machine Propulsion Driveسال انتشار ۲۰۱۵ میلادی ، IEEE
کیفیت فوق العاده به همراه تمامی روابط ، جداول و شکل ها
مشخصات فایل : ۲ فایل با فرمت PDF و حجم MB ۷.۵۱
فهرست عناوین:
۱- اصل مقاله ، ۱۱ صفحه
۲- ترجمه مقاله ، ۱۲ صفحه…