ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله زبان تخصصی برق

ترجمه مقاله با عنوان Power Converter Sizing for a Switched Doubly Fed Machine Propulsion Driveسال انتشار ۲۰۱۵ میلادی ، IEEE
کیفیت فوق العاده به همراه تمامی روابط ، جداول و شکل ها
مشخصات فایل : ۲ فایل با فرمت PDF و حجم MB ۷.۵۱
فهرست عناوین:
۱- اصل مقاله ، ۱۱ صفحه
۲- ترجمه مقاله ، ۱۲ صفحه…