آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش DataMine نسخه های ۲و۳نرم افزار دیتاماین یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در زمینه صنایع مربوط به منابع و ذخایر طبیعی است که در بیش از ۴۵ کشور دنیا در حال استفاده است.
قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار دیتاماین عبارتند از:

اکتشاف
مدل سازی زمین شناسی
سیستم مغزه گیری
طراحی معادن روباز
ژئوشیمی
مکانیک سنگ
مشاهده مقاطع مختلف
برنامه ریزی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت
مدل های کانی سازی
طراحی معادن زیرزمینی
تخمین عیار
طراحی انفجار
کنترل…