دانلود فایل ورد مسجد جامع اصفهان

دانلود فایل ورد مسجد جامع اصفهان

دانلود فایل ورد مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع تجربيات معماري سيزده قرن تاريخ شهر اصفهان را در بردارد و به همين لحاظ ميتوان کليه سبکهاي تاريخ معماري ايران را در آن شناسائي نمود. ايجاد انواع جرزها و ستونهاي آجري – طاق و چشمه هاي پوششي – ايوانها و گنبدهاي عظيم وروديها و سردربهاي گوناگون در ترکيب کلي مجموعه اي را تشکيل ميدهد که ميتوان به آن دائره المعارف معماري ايران اطلاق نمود.از آن گذشته با تحولاتيکه در قرن پنجم هجري – دوازدهم ميلادي – در آن بوجود آمد مسجد شبستاني…

مراحل ساخت ساختمان

مراحل ساخت ساختمان

مراحل ساخت ساختمان

شامل مراحل مختلف ساخت ساختمان از مرحله تخریب تا ساخت نمای بیرونی و نازک کاری به صورت تصویری….

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران

نام پرسشنامه: تیپ‌های شخصیتی سرمایه گذاران 
برای سنجش متغیر تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران از پرسشنامه ۱۴ سؤالی کاکه پور و همکاران (۱۳۹۲) استفاده می‌شود که سؤال ۱ تا ۵ مربوط به مؤلفه آرمانگرا، سؤال ۶ تا ۹ مربوط به مؤلفه شکل گرا و سؤال ۱۰ تا ۱۴ مربوط به مؤلفه برون فکن می‌باشد.
 
روایيوپایایيپرسشنامه
روایيپرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر…