آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های ۲و۳

آموزش DataMine نسخه های ۲و۳نرم افزار دیتاماین یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در زمینه صنایع مربوط به منابع و ذخایر طبیعی است که در بیش از ۴۵ کشور دنیا در حال استفاده است.
قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار دیتاماین عبارتند از:

اکتشاف
مدل سازی زمین شناسی
سیستم مغزه گیری
طراحی معادن روباز
ژئوشیمی
مکانیک سنگ
مشاهده مقاطع مختلف
برنامه ریزی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت
مدل های کانی سازی
طراحی معادن زیرزمینی
تخمین عیار
طراحی انفجار
کنترل…

دانلود پایان نامه كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور ۴۱ص

دانلود پایان نامه كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور 41ص

دانلود پایان نامه كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور ۴۱ص

دانلود پایان نامه كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور ۴۱صشبكه هاي حسگر مي تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظير سنسور يا حسگرزلزله شناسي ، نمونه گيري مغناطيسي در سطح كم ، حسگر حرارتي ، بصري ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداري و رادار ، كه مي توانند محيطي متفاوتي عمليات نظارتي و مراقبتي را بشرح زير…
انتخاب تكنولوژي حسگر براي نظارت بر محيط زيست
در اين مقاله ما انتخاب تكنولوژي فوق را براي بكارگيري در شبكه هاي حسگر بي سيم شرح مي دهيم ، كه…