جزوه دینامیک ماشین

جزوه دینامیک ماشین

جزوه دینامیک ماشین 
برخی سرفصل ها
 
 
خواص حرکت ، حرکت نسبی و روشهای انتقال حرکت
 
 
مراکز آنی
 
 
سرعت در مکانیزمها
 
 
شتاب در مکانیزمها
 
طراحی بادامک ها
 
چرخدنده و مجموعه چرخدنده ها
 
فلایویل
 
 
 
دوستان و کاربران عزیز توجه داشته باشند با توجه به محتوای محصول و همچنین در صورت نیاز موجود بودن راهنمایی ها در پک محصول توضیحات مختصر داده شده و سایت بر پایه اعتبار و اعتماد شماست توضیح اضافی نیاز…