اثر پیش پخت برروی تغییر ابعاد ریزبافت های پودر آهن

اثر پیش پخت برروی تغییر ابعاد ریزبافت های پودر آهن

اثر پیش پخت برروی تغییر ابعاد ریزبافت های پودر آهن

در متالورژی پودر دارای ترکیباتی آهنی، از مخلوط کردن روغن های عالی برای تسهیل فشرده سازی و تخلیه استفاده می شود. این روان کننده ها در مراحل اولیه از پخت[۱] بواسطه تجزیه و یا عمل تبخیرحذف می شوند. برای اطمینان یافتن از تجزیه تدریجی روان کننده و تکامل گازها، چرخه حرارت دهی ممکن است در یک دمای متوسط قطع شود. این نوع عمل را پیش پخت[۲] می نامند. اگرچه پیش پخت بطور گسترده ای استفاده می شود اما اطلاعات کمی در رابطه با اثرات آن بر روی خواص محصول وجود…